, Kelimelerin Kimliği - Türkçe Etimolojik Sözlük

Mehmet Şensoy Kimdir?

Mehmet Şensoy Kimdir?

Mehmet Şensoy Bayburt doğumlu olup aslen Erzurumludur. Yıllardır üzerinde çalışmış olduğu Kelimelerin Kimliği Adlı eseri netice bulmuş ve siz kıymetli kullanıcılarımıza online olarak sunulmuştur. Mehmet Şensoy kurucuları arasında bulunduğu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Gebze Şubesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendisi şuan gençlere Edebiyatı sevdirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmakla meşguldür.

Hakkımızda

Kelimelerin Kimliği Mehmet Şensoy'un bireysel çalışmasıdır. Dünya dillerinden dilimize giren kelimelerin kök bilgileri ve orijinal yazılışları verilmiştir.Aynı zamanda her kelimenin açılımı tek tek gösterilmiştir. Arapça ve Farsça'dan dilimize girmiş bütün şahıs isimlerinin anlamları da açıklanmıştır.

Kısaltmalar

 • Alm. Almanca
 • Ar. Arapça
 • Arn. Arnavutça
 • Bulg. Bulgarca
 • Çin. Çince
 • Çing. Çingenece
 • Erm. Ermenice
 • Fars. Farsça
 • Fr. Fransızca
 • Gal. Galce
 • Hırv. Hırvatça
 • Hind. Hindçe
 • Hit. Hititçe
 • Hol. Hollandaca
 • İbr. İbranice
 • İng. İngilizce
 • İslv. İslavca
 • İsp. İspanyolca
 • İtl. İtalyaanca
 • Jap. Japonca
 • Kelt. Keltçe
 • Kıpt. Kıptice
 • Kırg. Kırgızca
 • Lat. Latince
 • Leh. Lehçe
 • Mac. Macarca
 • Moğ. Moğolca
 • Pol. Polonyaca
 • Rum. Rumca
 • Rus. Rusça
 • Soğd. Soğdça
 • Tay. Tayca
 • Yug. Yugoslavya
 • Yun. Yunanca
 • Zend Zendce

loading